Растителност

Декоративна растителност

растителност Работим с декоративна дървесно-храстова растителност, като предпочитаме тази, която е отгледана в местни условия. Тя е приспособена към климатичните особености и има почти 100% прихващане.

За акценти се използват екзотични видове, за които предварително проучваме откъде са внесени, както и особеностите на отглеждането им.

Собствено производство

Разполагаме със собствен разсадник, в който се отглеждат широколистни и иглолистни дървета, и декоративни храсти. Растителността е закалена, отгледана без форсиране и торене и изкуствени торове.

Конкурентни цени

Цените, на които работим са по-ниски, заради собственото производство.
Цените се калкулират в зависимост от височината на дървото или годините на храстовите видове.

За контакти

Ирина Генова
0895 625505
lilit@gbg.bg

Уеб дизайн

SEO Lex
Сайт оптимизация