"Антемон" ЕООД – Бургас

Озеленяване

“Антемон” изпълнява както собствени проекти за озеленяване, така и проекти на други ландшафтни архитекти. За тази цел разполага с декоративна дървесна и храстова растителност от собствен разсадник. От страната и чужбина могат да се доставят видовете, които не са в наличност.

озеленяване Декоративната растителност отговаря на българските и европейските стандарти. За озеленяване през сезона за тази дейност – от началото на ноември до края на април, се използват дървета и храсти извадени ден преди това от разсадника с бали пръст около корените. Използва се и растителност контейнерно производство.

За озеленяване извън сезона, растителността, която се засажда е само от контейнери. Това гарантира прихващането.

Затревяването се извършва с ангрийски райграс или подходяща за условията тревна смеска. Притъпква се с ръчен валяк.

След завършване на обекта, фирмата дава писмен инструктаж за поддръжката му и извършва периодичен контрол за спазването му.

“Антемон” дава гаранция за прихващане на растителността – 98%, когато се извършва в сезона за залесяване и 95%, когато е извън него. Ако пропадне растителност извън този процент, тя се възстановява за сметка на фирмата.

Проектиране на зелени площи

проектиране “Антемон” разполага със специалисти – ландшафтни архитекти, с пълна проектантска правоспособност.

При изработването на проектите се спазват нормативната база и правилата на ландшафтното устройство. Изборът на растителните видове се съобразява с климатичните и почвените условия, като същевременно се цели и максималния декоративен ефект.

Обемите и пространствата се решават съобразно конкретната ситуация и специфичността на архитектурата на сградите.

Абонамент за поддръжка

озеленяване При изпълнени от “Антемон” обекти в близост до Бургас се предлага поддръжка на зелените площи на абонамент.

Поддръжката осигурява доизграждането на обемите и пространствата, агробиологическото състояние и естетическия облик на зелените площи.

Видовете операции, необходими за поддържането на една зелена площ се извършват по технологични схеми.

Консултации

“Антемон” предлага консултации за озеленяване, поддържане на зелените площи и борба с вредители.

Консултациите, свързани с изпълнени от нас обекти са безплатни.

Новини

Цветната градина през лятото II
Ето какво изисква лятото за красива цветна градина:   Вредители През лятото излизат повечето животинки и насекоми, които виждат във вашата цветна градина потенциално меню за седмицата. Н ...

Цветната градина през лятото I
Ето какво изисква лятото за красива цветна градина: Поливане Както хората, така и цветята се нуждаят от повече вода през летните месеци. За разлика от зимния сезон, през лятото растенията трябва ...

В Бургаско ще има плантация от Киви
Насаждения от киви ще отглеждат в село Просеник, община Руен, Бургаска област. Общата им площ ще бъде 57 декара в местността Корията, като парцелите ще са два – 46 и 11 дка, става ясно от обявление ...

За контакти

Маргарита Георгиева
0893 371201

Ирина Генова
0895 625505
lilit@gbg.bg

Уеб дизайн

SEO Lex
Сайт оптимизация