Проектиране

Зелени площи

Тук се включват:

• зелени площи за широко обществено ползване - паркове, квартални градинки, скверове, междублокови пространства, улично озеленяване и лесопаркове;

• зелени площи за ограничено обществено ползване - в промишлени терени, ваканционни селища, жилищни комплекси от затворен тип, училища, университети, детски градини

Изпълнение на проекти

проектиране по озеленяване

Изпълнили сме озеленяването на десетки хотели, хотелски комплекси, вилни селища, частни дворове, бензиностанции в Бургас и областта. Повечето от обектите са в Слънчев бряг, Равда, Созопол и Бургас.

масово залесяване на нарушени терени

Специалистите от “Антемон” са рекултивирали промишлени терени като Пристанище – Бургас, Въглищен кей още през 1992 г. Някогашните насипи с отпадъци сега са привлекателни зелени площи.

Укрепването на ерозирали откоси са също част от обектите на фирмата. Шкарпите на Пристанище – Запад е проектирана и изпълнена от специалистите на фирмата.

затревяване

Изпълняваме и затревяване и презатревяване на нови или съществуващи зелени площи.

Дворни градини и интериорно озеленяване

проекти Проектираме частни дворни градини, като се съобразяваме с конкретните условия на терена, климата, почвите, както и с изискванията на клиента.

Предлагаме и интрериорно озеленяване на частни и обществени стради.

Примерни проекти

Хотелски комплекс "Аполон 7" в с.Равда (Autocad)

Частен двор в с.Маринка, община Бургас (Autocad)

Междублоково пространство зад бл.55 жк"Славейков", Бургас (Autocad)

За контакти

Ирина Генова
0895 625505
lilit@gbg.bg

Уеб дизайн

SEO Lex
Сайт оптимизация