Материали - Широколистни дървета

Сребролистен явор
Acer dаsycarpum /Сребролистен явор/
Бяла бреза
Betula alba /Бяла бреза/
Каталпа
Catalpa bignonioides /Каталпа/
Церцис
Cercis siliquastrum /Церцис/
Миризлива върба
Elaeagnus angustifolia /Миризлива върба/
Сребролистна върба
Elaeagnus pungens /Сребролистна върба/
Американски ясен
Fraxinus americana /Американски ясен/

За контакти

Ирина Генова
0895 625505
lilit@gbg.bg

Уеб дизайн

SEO Lex
Сайт оптимизация