Изпълнение на обекти

Представяме ви процеса на озеленяване на един обект. Кадрите с описанието на извършените работи са от озеленяването на междублоково пространство на бл.177 в бургаския жилищен комплекс “Славейков”.

Засаждане на едроразмерни дървета

Една от най-сложните дейности в озеленяването е засаждането на едроразмерна растителност. Това са иглолисти и широколисти дървета с височина 4-5 метра и възраст 10-12 години.
Преместването на такава растителност е рисково и трудно. Необходимо е да се спазват редица правила при ваденето, опаковането и транспортирането на дърветата. Големината и развитието на короната съответства на тези на корените. Затова ваденето се прави на ръка или със специализирана техника/виж сайта bor4e.com/. Балата пръст около корените е с големина 100/100/100 см, а тежината на цялото извадено дърво достига 1 тон.
Заради размерите на растителността е изключено ръчното й преместване, товарене или разтоварване. Използва се товарен автомобил, оборудван с автокран.
На терена се изкопават дупки, които са малко по-широки от балата пръст около корените. Това става ръчно или с багер. Пускането на дърветата е с автокрана, като дървото е захванато със специално гумено въже.
След засаждането му, стъблото се укрепва с обтяжки от горена тел и колове.

едроразмерни едроразмерни едроразмерни
едроразмерни едроразмерни едроразмерни
едроразмерни

Засаждане на средноразмерни дървета

Засаждането на средноразмерна растителност е често срещана дейност в озеленяването, но за да бъде гарантирано прихващането на растителността също трябва да се спазват определените правила.
Иглолистните дървета са с височина 1 - 1.50 м, а широколистните 2 - 3 м. По-високите от тези размери са междинен стандарт и се вадят, транспортират и засаждат като едроразмерните.
При средноразмерните ваденето е на ръка или с трактор, оборудван със специална скоба. Те също са с бала пръст около корените, но тя е много по-малка – 50/50/50 см. Ако се озеленява през сезона ноември – април, широколистните могат да се извадят и на “гол корен”, т.е. без пръст, но трябва да бъдат засадени веднага.
Дупките се изкопават ръчно или с трактор със свредел.

средноразмерни средноразмерни средноразмерни
средноразмерни

Засаждане на декоративни храсти

Озеленяването на едно пространство не приключва с внасянето на едро- и средноразмерни дървета. За да се обособят растителните групите е необходимо да се формират и храстови масиви.
При групите от иглолистни се засаждат масиви от вечнозелени храсти. Най-често те са пълзящи, тип “почвопокривни”.
Самостоятелно или в близост до широколистните дървета се засаждат листопадни храсти, които цъфтят по различно време на годината.
За да се оформи храстовия масив, растенията се подреждат предварително на местата, на които ще бъдат засадени.

декоративни храсти декоративни храсти декоративни храсти
декоративни храсти декоративни храсти

Засаждане на живи бордюри, плетове и стени

За изолиране на зелените пространства в градската среда често се прибягва до направата на живи бордюри, плетове и стени. При тях се използват специфични растения, които понасят подстригване и се формират.
Бордюрите са най-ниски, средни са плетовете, а стените стигат височина до 3-4 м. Те най-често са вечнозелени, но могат и да са от листопадни храсти.
При засаждането им се изкопава канавка или канал. Това може да стане ръчно или със специален багер – каналокопател.
След това растенията се нареждат едно до друго. Живият плет маже да е и двуредов, а за различните видове се спазват различни разстояния.
След засаждането живият бордюр, плет или стена трябва да се оформят с храсторез. Основното подстригване се извършва през пролетта.

декоративни храсти декоративни храсти декоративни храсти

Озеленяване на откоси

Укрепването на откоси се налага при рекултивация на нарушени терени, както и при ерозиращи склонове.
Преди внасянето на подходяща растителност, откосът трябва да се укрепи. В някои случаи е наложително да се изградят подпорни стени. Теренът се нуждае от подравняване, а ако е насип, трябва да се изчака слягането му.
При подготовка на откоси за залесяване или за затревяване се разстила хумусен пласт с дебелина не по-малко от 15 см след слягането. Следва да се отбележи, че с тревни смески се укрепва само полегат склон. Стръмните задължително се залесяват, тъй като тревният чим не е достатъчен за овладяване на ерозията. Освен това се коси трудно при голям наклон.
За укрепването на шкарпи се използват само подходящи за тази цел растения. Те трябва да са с плътни, разклонени корени, които се разрастват бързо и не позволяват измиване на почвата от дъждовете. Най-успешно е залесяването с почвопокривни вечнозелени видове.

Озеленяване на откоси Озеленяване на откоси
 

Скални цветни кътове

Скалният кът трябва да бъде изграден на слънчево място в градината. Избира се терен, най - често до ограда или декоративно езерце, където се прави плитък изкоп, чиято основа се напълва с натрошен камък.
Най-подходящи са варовиковите камъни с дупки, но може да се използват и обли, речни камъни, както и натрошен камък. Най-едрите обикновено се поставят в основата, като се върви нагоре. Около редовете се насипва почва, която се утъпква, за да не се свлича при поливане на растенията.
Групират се различни по големина и форма камъни, хоризонтално и вертикално. Добре е най-отгоре да се оформи естествен връх.
За засаждане на растенията се оставят дупки между камъните, които се запълват с пръст. То става отгоре надолу. В основата на алпинеума се засаждат по-едрите растения.
Около скалния кът може да се направи свободна лента, посипана с натрошен камък, мозайка или речен чакъл.

скален цветен кът скален цветен кът
 

За контакти

Ирина Генова
0895 625505
lilit@gbg.bg

Уеб дизайн

SEO Lex
Сайт оптимизация