Градини - проектиране и озеленяване

Създаването на градината започва с проекта

озеленяване на градина Създаването на една градина е бавен процес, който започва с проекта, продължава с изграждането й и е съпроводен от непрекъснати грижи за поддържането на растителността.

Ландшафтният архитект е специалистът, който изработва проекта. Професионалистът трябва да има знания от областта на изкуството, дизайна, географията, геодезията, ботаниката, зоологията, екологията и т.н. Той определя функционалните зони, алеите и площадките, дървесно-храстовата растителност и нейното съчетаване. Специалистът реално си представя как ще се развива градината след години, дори десетилетия. Трябва да се предвиди как ще се изменят изгледите при развитието на растителността, с която е озеленена градината. Разглеждат се различни природни процеси, които с времето влияят и променят елементите на ландшафта.

градини За да се проектира една градина ландшафтният архитект преценява общото състояние на терена, слънчевото греене, ветрове, тип и състояние на почвата, съществуваща растителност и инженерни комуникации.

Пътеките, алеите, пешеходните и автомобилни подходи образуват скелетът на композицията на една градина. Насеченият релеф пък предполага терасиране и стъпала, както и красиви подпорни стени.

Подборът и аранжирането на декоративната растителност е най-важната задача при озеленяването на градината. Трябва да се съобрази за специфичните изисквания на всеки вид относно светлина, влага, почва, температури, растеж и развитие, промяна през сезоните, периоди на цъфтеж. Ландшафтният архитект подбира видовете така, че те да цъфтят последователно или едновременно, но с различни хармонични или контрастни багри. Есенната окраска на дървесно-храстовата растителност също е търсен ефект.

За контакти

Ирина Генова
0895 625505
lilit@gbg.bg

Уеб дизайн

SEO Lex
Сайт оптимизация