София на предпоследно място по екология в Европа

В продължение на няколко седмици германската компания Сименс подложи на екологично изследване 30 европейски метрополии, сред които и София. Официалните данни от изследването бяха обявени на международната конференция по климата в Копенхаген, като българската столица заема предпоследно място в класацията на Сименс, като с по-лош индекс е само столицата на Украйна Киев. В изследването се […]

Природата е застрашена от биогоривата

Авторите на списание Наука (Science) публикуваха материал, в който предупреждават за задълбочаване на парниковия ефект при прехода от изкопаеми въглеводороди към биогорива, което ще предизвика изсичане на много гори и до изпускане в атмосферата на допълнителни парникови газове. Анализът, който са направили авторите и който е най-подробният до момента, показва, че участието на техниката за […]