Залесиха местообитания за два застрашени вида птици

Българското дружество за защита на птиците залеси 25 декара площи в рамките на проекта за опазване на световно застрашени хищни птици Life+. Залесените места са естествени местообитания на два застрашени вида птици – ловен сокол и царски орел. Дърветата са засадени покрай дерета и речни корита в Сакар планина, които са част от общоевропейската екологична […]

Озеленяват Варна с над 12 000 дървета

Варненската фирма Екопак, която осъществява инициативата за разделно сметосъбиране под надслов “Бъди модерен, събирай разделно”, ще засади като подарък за варненци поетапно над 12 000 броя дървета в града. Освен това фирмата ще предостави още 2420 крушки за улични лампи и над 40 000 енергоспестяващи луминесцентни лампи. Проектът за озеленяване бе обявен от кмета на […]