Залесиха местообитания за два застрашени вида птици

Българското дружество за защита на птиците залеси 25 декара площи в рамките на проекта за опазване на световно застрашени хищни птици Life+. Залесените места са естествени местообитания на два застрашени вида птици – ловен сокол и царски орел. Дърветата са засадени покрай дерета и речни корита в Сакар планина, които са част от общоевропейската екологична […]

Близо 100 доброволци залесяват района около Драгоманското блато

Близо 100 души от фондация Екообщност, дирекцията на парк Витоша и сдружение за дивата природа Балкани залесяваха района на хълма Чепън и Драгоманското блато – най-голямата естествена карстова зона в България. Доброволците участваха в засаждането на желъди от космат дъб, черна топола, върби и елша в две поредни съботи през ноември. Дръвчетата спомагат за възстановяване […]