Грижи за декоративните растения

Поливането е най-важната грижа за развитието на растенията. Дърветата и едрите храсти се поливат два или четири пъти в месеца, докато малките храсти, розите, многогодишните и стайните цветя се поливат два или три пъти в седмицата. Сезонните цветя и тревният килим се поливат ежедневно.
Резитбите се провеждат за оформяне на короната, за прореждане и прочистване от преплетени и изсъхнали клони, за засилване на растежа или за освежаване на растенията. Препоръчваме всички дървета и храсти в двора поне два пъти в годината да се подлагат на резитби.
Независимо от богатството на почвата, растенията имат нужда от конкретни лесноусвоими химични съединения под формата на течни и гранулирани торове. Подхранвайте след като се посъветвате със специалист за всяко отделно растение.
Окопаването цели да се разрохка почвата, да се обогати на азот, кислород и газове и да се подобри водният й и въздушен режим. Всички дървета и храсти в двора се окопават поне два пъти годишно – преди и в края на сезона; цветята трябва да се окопават веднъж на две седмици. Едновременно с окопаването се премахват и всички плевели, които отнемат силата на декоративните растения.

Публикувай коментар