Изграждат пътният възел Бургас Север

Пътният възел Бургас Север, който всъщност е разклонът Сарафово-Каблешково, ще се изгражда с пари по временен безлихвен заем на община Бургас. Предложение за това е постъпило в Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство.
На заседание на агенцията е разгледана финансовата страна по изграждане на пътния възел. Заемът е необходим за съфинансиране на ремонта. Той е предвиден в капиталовата програма на община Бургас и ще се извърши съвместно с Агенцията по пътна инфраструктура. Размерът на съфинансирането е 161 хиляди лева.
По силата на Закона за приватизация и следприватизационен контрол временния безлихвен заем на община Бургас от Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство е със срок до 31 декември т.г.

Публикувай коментар