19 заменки за три години в Бургаска област

19 заменки на земи, които влизат изцяло или частично в НАТУРА 2000, са направени за три години на територията на Регионалната дирекция по горите – Бургас. Това става ясно от справка на Изпълнителната агенция по горите. Данните са за периода от 2007 до 2009 г., включително.
През 2007 година е извършена една заменка на земя, част от която попадат в НАТУРА 2000 по Директива за опазване на хабитатите и дивата флора и фауна. Теренът е част от заменени 42,602 дка в Несебър. Имотът е придобит от „Маркетинг В” ЕООД.
През 2008 г. на територията на дирекцията са направени осем заменки на площи, които влизат в НАТУРА 2000. Облагодетелствани са Христо Иванов Калеев; Симеон Георгиев Петров, „Форос дивелопмънт”, „Литекс комерс” АД.
През 2009 г. на територията на РДГ Бургас са направени 10 заменки на площи, които влизат от част или изцяло по някоя от директивите на ЕС за НАТУРА 2000. Земите са станали притежание на Аква истейт” ООД; „Експрес турс” ЕООД; Евгения Стоичкова Станева и Валентин Николаев Станев, „Тила” ЕООД; Георги Димитров Ласков, Христо Иванов Калеев; „Елкабел” АД; „Лазтурс” ООД.

Публикувай коментар