Готов е проектът за парк „Езеро“

Готов е окончателният проект за спортно-атракционния парк „Езеро“ в Бургас, съобщиха от общинската администрация.
Обособени са спортно- развлекателна зона в северозападната част, атракционна зона в централната част, зона за рекреация и тих отдих – в средата на територията. Откъм ул.“Димитър Димов“ е предвидена изолационна зеленина. В парка са предвидени трасета за велоалеи, маршрути за конни разходки и наблюдение на птици.
Застроената площ ще е в рамките на 1% от територията на комплекса. Предвижда се изграждане на плувен басейн, спортни и детски площадки с различна насоченост, площадка за киноложки изложби, обсерватория, улица на занаятите, екоцентър, спортна зала с покрита ледена пързалка, паркови скулпторни експозиции и зони за отдих. За всяка зона са посочени начинът на застрояване, максималната височина и етажност и устройствени показатели – плътност и интензивност на застрояване, плътност на усвояване и необходима озеленена площ, съобразно вида на зоната.
Разположението на комплекса обхваща територията на север от Приморски парк, на изток от жк „Зорница“ и жк „Изгрев“ и на запад от южната страна на Атанасовското езеро.
Автор на проекта е проектантско бюро „Форум-Александрови“ ООД – София. Предстои одобряване и влизане в сила на Подробния устройствен план на парк „Езеро”, след което върху тази територия ще стартира инвестиционна инициатива за изграждане на отделните обекти по проекта.

Публикувай коментар