Залесиха местообитания за два застрашени вида птици

залесяване на местообитанияБългарското дружество за защита на птиците залеси 25 декара площи в рамките на проекта за опазване на световно застрашени хищни птици Life+. Залесените места са естествени местообитания на два застрашени вида птици – ловен сокол и царски орел. Дърветата са засадени покрай дерета и речни корита в Сакар планина, които са част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. За залесяването са използвани фиданки от черна топола, която се използва за гнездене от редица видове птици в страната ни.

Очаква се през следващата година по проект Life+ да бъдат засадени още 75 декара с този и други дървесни видове, които ще допринесат за биологичното разнообразие.

Публикувай коментар