Близо 100 доброволци залесяват района около Драгоманското блато

залесяванеБлизо 100 души от фондация Екообщност, дирекцията на парк Витоша и сдружение за дивата природа Балкани залесяваха района на хълма Чепън и Драгоманското блато – най-голямата естествена карстова зона в България. Доброволците участваха в засаждането на желъди от космат дъб, черна топола, върби и елша в две поредни съботи през ноември. Дръвчетата спомагат за възстановяване на естествените гори в страната и облагородяване на пресушеното някога блато. Много върби намериха своя нов дом в покрайнините му, а стотици желъди бяха засадени по склоновете на изгоряла борова гора.

Драгоманското блато се явява най-голямата естествена карстова влажна зона в България и е разположено на територия от 400-450 хектара. През 30-те години на 20 век блатото е пресушено, а земята е използвана за отглеждането на различни земеделски култури. Възстановяването на блатото започва в началото на 90-те години, като то се превръща в едно от най-важните гнездовища на водолюбиви птици в софийското поле.

Залесяването с подходящи влаголюбиви дървесни видове ще допринесе за възобновяването на екосистемата в района, което е и основната цел на организаторите.

Публикувай коментар