Природата е застрашена от биогоривата

Авторите на списание Наука (Science) публикуваха материал, в който предупреждават за задълбочаване на парниковия ефект при прехода от изкопаеми въглеводороди към биогорива, което ще предизвика изсичане на много гори и до изпускане в атмосферата на допълнителни парникови газове. Анализът, който са направили авторите и който е най-подробният до момента, показва, че участието на техниката за обработка на земята, която работи с биогорива, може само да увеличи количеството на парниковите газове в атмосферата.

Паралелно с това откритие е установено, че по-активното използване на азотни оксиди за производството на биогорива може да увеличи до края на века азотните оксиди в атмосферата, което е много по-опасно от емисиите въглероден диоксид. Очаква се до края на ХХІ век площите на земеделски земи и на горите да намаляват за сметка на площите за отглеждане на промишлени култури за биогорива. Косвеният ефект от обезлесяването ще доведе до значително увеличаване на емисии на въглероден диоксид, което ще окаже пагубно влияние върху глобалната промяна на климата.

Изследователите от списание Наука предупреждават, че заради използването на азотни оксиди за производство на биогорива, вредните газове от натриев диоксид в атмосферата ще нарастнат в средата на века, което ще окаже по-лошо въздействие върху глобалния климат, отколкото парниковите газове.

Публикувай коментар