Масово съхнене на дървесна растителност в Бургас

Широколистни дървета БургасВ Бургас общински специалисти по озеленяване са си поставили за цел да установят точният брой на дълготрайната декоративна растителност и да допълнят паспортите на озеленените площи. Сформирана е работна мобилна група, съставена предимно от ландшафтни архитекти, която актуализира и допълва регистъра на зелените площи и дърветата – декоративни и такива с историческо значение за Бургас.

Картотеката на дърветата се извършва всеки ден между 8:30 и 12:30 часа, като преброителите разчитат на съдействие и на частните собственици, които могат да дадат информация за засятата в техния двор дълготрайна декоративна растителност.

Поради увеличения трафик, запрашването и климатичните промени през последните години, в Бургас се наблюдава масово съхнене на дълготрайната дървесна растителност. За съжаление едно от най-красивите дървета в града, 30 годишна албиция намираща се на крастовището до Ж.П. Гарата, е изсъхнало именно поради тези причини.