Паркова среда за отдих и разходки на летище София

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев откри паркова среда на летище София, с възможности за отдих и разходки, в която се нимират езеро и амфитеатър. Зоната е разположена на 365 декара площ, а дължината на алеите за разходки е близо 2 километра.

Общата сума за проектирането и строителството на зоната е малко над 7 млн. лева без ДДС, което е с близо 160 000 лева по-малко от предвиденото. Фирмата изпълнител е Пътища и мостове ЕООД, като с осъществяването на проекта Министерството на транспорта изпълни екологичните условия и постигна целите на финансовия меморандум по програма ИСПА, с който се финансира изграждането на новия пътнически терминал на летището и прилежащата му инфраструктура.

Петър Мутафчиев заяви, че фирмата заела се с ремонта на козирката на новия терминал на летището в София се бави вече 6 месеца. Въпреки заложените банкови гаранции в договора с фирмата изпълнител, тя не изпълнява ангажиментите си и не извършва ремонта, поясни министърът. Ремонтът на срутилата се преди половин година козирка ще струва 350 хил. лева, като ремонтните работи могат да приключат за две-три седмици. Очаква се в най-скоро време договорните споразумения да бъдат изпълнени.