Развитието на зелената енергетика е приоритет за Австралия

Най-големият соларен парк в света предстои да бъде построен в Австралия. Австралийското правителство въпреки ограниченото финансиране и трудностите пред сектора ще започне процедура по изграждане на инсталацията, като очакванията са проектът да струва около 1 млрд. долара. До началото на 2010 г. трябва да бъдат определени изпълнителите на поръчката, която трябва да осигури три пъти повече енергия спрямо предишния лидер в бранша, намиращ се в Калифорния. Очаква се капацитетът на инсталираните мощности ще достигне 1 000 мегавата.

Проектът за соларния парк е част от инициативата на австралийското правителство за развиване на енергетиката от възобновяеми енергийни източници, като общата стойност на пакета е  3.5 млрд. долара. Министър председателят на Австралия Кевин Руд заяви, че добивът на електроенергия от най-големия природен ресурс на Австралия ще помогне на страната да достигне челна позиция в развитието на зелена енергетика. Той вярва, че проектът ще спомогне за отварянето на нови работни места и ще предостави интересни възможности пред чужди и местни предприемачи. Една от основните цели на проекта е да се изгради широка мрежа от подобни зелени паркове в Австралия.

Публикувай коментар