Би Би Си: без глетчери до края на века

Би Би Си съобщава, че топенето на ледниците в Швейцария се ускорява и ако тази тенденция се запази, повечето от тях напълно ще изчезнат още преди края на века. Според едно от проучванията, базирано върху извадка от 30 представителни глетчера, годишно те губят по метър от дебелината си. Според друго, за последните 9 години всичките ледници в Алпите са изгубили около 10 куб. км лед.

Основната причина за намаляването на ледниците е удължаването на сезона на топенето им, сочат проучванията. Другият ключов фактор за „здравето“ на глетчерите – количеството на снеговалежите, засега не е показало дългосрочна тенденция към промяна.  „Тенденцията категорично е негативна, но още по-лошо е, че процесите се ускоряват“, казва Матиас Хус от Лабораторията по хидрология, хидравлика и глациология към университета в Цюрих. „Особено важно е да сме наясно колко лед има в големите ледници, тъй като малките със сигурност скоро ще изчезнат“, допълва Даниел Фариноти от ФТИ. Изследванията бяха оповестени на най-голямото събиране на учени занимаващи се с различни проблеми на Земята – редовната есенна среща на Американския геофизически съюз.

Изследването на екипа на Хус се съсредоточава върху 30 глетчера от всички типове, размери и локации, и посредством компютърно моделиране и база данни анализира тенденциите в развитието им от 1900 г. до 2007 г. За целия период е характерно негативно развитие на ледниците. Налице са дори два периода, в които ледниците се увеличават, а през 40-те години са се топили дори по-бързо от сега. Като цяло обаче обемът им е намалял, а през последните 30-50 години скоростта на топене се е увеличила значително.