България получава 4 млн. евро от европейска програма

Над 4 млн. евро ще получи България за опазване на природата от програмата Лайф плюс на Европейския съюз.  Страната ни ще е партньор на пет международни проекти, финансирани от тази програма. Най-мащабният от пет проекта е „По-нататъшно разработване и прилагане на европейската система за мониторинг на горите“.
За страната ни по процедурата за кандидатстване с проекти по Лайф плюс за 2008 г. е определен индикативен бюджет в размер на 4 467 666 евро. Над 50% от тази сума се отпуска за мерки за подпомагане в опазването на биологичното разнообразие и природата. От българска страна в проектите ще участват Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите.